Webpsykologen - Psykologi på Nett

Hvilken Gud tror du på?

Forskere fant ut at det finnes fire hovedguder på det «religiøse tilbudstorget». Folk velger å tro på én av fire forskjellige gudsvarianter. Skaper mennesket Gud i sitt bilde etter egne preferanser og behov?

Les mer

Religion dør aldri?

Slagene mot religion fortsetter å strømme på med Neo-Darwinisme, genetikk og nye fremskritt innenfor nevrovitenskap. Men troen på Gud består likevel i det menneskelige sinnelag. Hvorfor?

Les mer

Problemet med moderat religiøsitet

De fleste religiøse mennesker er moderate i sin tro og tolker bibelens tekster med stor grad av frihet og godvilje i retninger som borger for nestekjærlighet og humanisme. Er det helt greit, eller…?

Les mer

Religion som intellektuell vaksine

Å være vitne til pietistisk nonsens er kanskje den beste vaksinasjonen vi kan få mot ”virus på tanken”. Å se religion ”in action” viser oss hva det er og gjør oss oppmerksomme på skadelige tankefeller.

Les mer

Det moralske landskapet

Hvordan navigerer vi i det moralske landskapet? Ulike verdisystemer strides i spørsmål om rett og galt. Hvordan behandles kvinnekroppen? Er det et kulturelt og religiøst anliggende, eller bør vitenskapen bidra?

Les mer

En analyse av våre kjerneverdier

Spiraldynamikk er et verktøy for å analysere menneskets kjerneverdier. Evne til å innta mer raffinerte livsperspektiver handler om bevissthetens utvikling, og spørsmålet er hva som kjennetegner våre holdninger.

Les mer

Tankegangens anatomi

Noen tror på magi og voodoo, noen tror på Gud, andre sverger til naturvitenskap og noen mener alt er relativt. Ulike verdensanskuelser skaper kulturkollisjoner, men er det mulig å skape en oversikt i dette landskapet?

Les mer

Terrorviruset – vår indre fascist

I møte med terror og grusomheter risikerer vi å trekkes ned til lignende følelser. Hatet spiller på lag med raseriet som et motangrep på maktesløshet, men Norge har taklet terroren med åpenhet og storsinn.

Les mer

Vann er vått & hjernen er bevisst

Filosofiprofessor John Searle hevder at bevisstheten er mer enn summen av ulike hjerneprosesser. Man kan simpelthen ikke forstå bevissthetsmysteriet ved å redusere fenomenet til hjernefunksjoner, eller?

Les mer

Dennett ”the Devil” om bevissthet

Historien om Frankenstein er fiksjon, men innenfor bevissthetsfilosofi tenker man seriøst på denne tematikken. Dennett sverger til naturvitenskap og avviser andre forsøk på å forklare menneskets psyke.

Les mer

Psyken-Vitenskapens grunnproblem

Noen tenker på hjernen som en avansert datamaskin. Vi mottar, prosesserer og reagerer på informasjon, men er dette en god metafor? Hva med kjærlighet og kreativitet. Kan det forklares mekanisk?

Les mer

Menneskets bevissthet Et mysterium

Vi reiser til månen og bryter lydmuren. Det er ikke noe problem, men å forstå vår egen bevissthet har vi slitt med siden tidenes morgen. Menneskets bevissthet er fremdeles blant livets største gåter.

Les mer

Er vi bare biologi – Ingen sjel?

Vitenskapen møter sin største utfordring når det kommer til menneskets bevissthet. Noen mener vi er bevisste fordi vi har en sjel, men nobelprisvinner dr. Crick påstår at ”You`re nothing but a pack of nevrons”

Les mer

Ateisten om forholdet til døden

Teorier om et liv etter døden fungerer kanskje som en trøst for mange, men for ateisten representerer det et falskt håp. I denne artikkelen snakker ateisten om sitt forhold til døden, frihet og meningen med livet.

Les mer

Kan vi innta et større perspektiv?

Mentale lidelser handler ofte om uhensiktsmessig måte å forstå virkeligheten på. Sunn utvikling handler om evnen til å håndtere stadig flere perspektiver, noe som gjelder både på individ og samfunnsnivå.

Les mer

Teilhards grensesprengende ideer

Pierre Teilhard var en visjonær fransk åndsarbeider som ønsket å integrere spirituell erfaring med naturvitenskap. Han snakker om en høyere form for bevissthet ved integrering av ulike visdomstradisjoner.

Les mer

Dødelige kulturkollisjoner

Noen kulturer gir menn status i kraft av sitt kjønn. Når mannsdominerte kulturer tuftet på patriarkalske ideer og religiøse antakelser møter likestillingstankegang, kan det oppstå farlige konflikter.

Les mer

Religiøs fordømmelse av homofili

Historisk sett fordømmer både jødedommen, kristendommen og islam homoseksualitet. Maskuline krefter som gjemmer seg bak religiøse doktriner sliter med komplekser i møte med følelser og intimitet.

Les mer

Okkultisme, religion & selvutvikling

Mye praktisert religion har hatt en hemmende effekt på menneskets utvikling. Frimurerne og hemmelige broderskap syslet også med åndelige ideer, men ble beskyldt for kjetteri. Hva foregikk i de okkulte miljøene?

Les mer

Mystiker eller kvakksalver?

Mystisismens kunnskap er nært beslektet med metafysikken. En mystiker kan ikke betraktes som «alminnelig» religiøs, med han er åndelig søkende. Han må ikke forveksles med new age kvakksalvere.

Les mer
Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2009 - 2017 WebFilosofen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.