Webpsykologen - Psykologi på Nett

Religion dør aldri?

Skrevet av: Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød

03.10.2013 | Kategori: Artikler, Ateisme, Webfilosofen | 0 kommentarer

religion vil alltid overleveTroen på en guddommelig instans har overlevd noen kraftige støt for baugen. La oss se på noen få eksempler:

  • “E pur si muove.” [Likevel beveger den seg.] Denne setningen skal Galileo angivelig ha mumlet i det han tvinges til å dementere sin teori om at jorden beveger seg rundt solen.
  • “Je n’ai pas besoin de cette hypothèse.” [Jeg har ikke behov for den hypotesen.] Dette er LaPlace’s svar til Napoleon på spørsmålet om hvorfor Gud ikke er nevnt i hans teori om planetenes bevegelse.
  • “Gud er død. Gud forblir død. Og vi har drept ham.” – Nietzsche
  • «Dette er den vakreste og mest tilfredsstillende forklaring på skapelsen jeg noensinne har hørt”, sier Albert Einstein etter at han fikk en detaljert forklaring på Big Bang teorien.

Slagene mot religion fortsetter å strømme på med Neo-Darwinisme, genetikk og nye fremskritt innenfor nevrovitenskap. Men troen på Gud består likevel i det menneskelige sinnelag. Opplysningstidens løfter og den nye sekularismen, nedfelt i sitatet av Nietzsche, har ikke blitt en realitet.

Kanskje har Dean Hamer rett når han hevder at mennesket er utstyrt med et gen for Gud, eller et sett av gener som predisponerer oss for troen på det overnaturlige. Selv om mange av argumentene i mer tradisjonell troslære har bleknet i moderne tid, bor det fremdeles ideer om Gud og spiritualitet i mange mennesker.

Kanskje er det evolusjonsbiologen Richard Dawkins som har den beste forklaringen på dette fenomenet i sin teori om et såkalt ”Guds-mem”. Dawkins foreslår at memer er en slags psykologisk parallell til gener. Memer er informasjonsenheter som blir spredt mellom mennesker i form av ideer og forestillinger. I denne sammenhengen har Dawkins også snakket om religion som et virus på menneskets sinnelag. Han ser for seg at religion er forankret i et sett av ideer og konsepter (memer) som er selvopprettholdene og smittsomme. Mange religiøse mennesker vil gjerne spre sitt budskap videre. Samtidig inneholder religiøse systemer effektive beskyttelsesmekanismer som holder motstridende ideer på avstand. ”Du skal ikke ha andre Guder enn meg” forstått som ”du skal ikke sysle med ideer som motstrider budskapet i troslæren”. I følge Dawkins har dette store omkostninger for menneskets ”åndelige utfoldelse”. Bærere av et religiøst mem er på sett og vis spirituelt programforpliktet til et mer eller mindre rigid og lukket system, noe som kan medføre at de oppfører seg irrasjonelt, fordeler sine ressurser uhensiktsmessig eller rammes av skyldfølelse og frykt, uten at disse negative følelsene reelt sett er berettiget.

På grunn av de finurlige mekanismene i mange religiøse tankesett, vil ikke teismen forsvinne, selv om ny kunnskap og nye ideer regelrett motbeviser enkelte elementer i den tradisjonelle troslæren. Er det problematisk?

Den eksistensielle psykoterapeuten og psykiateren, Irvin Yalom, har en annen idé om hvorfor religion overlever uansett.  Yalom er opptatt av at alle mennesker fra tid til annen kommer i kontakt med de ultimate spørsmålene: Det dreier seg om døden, frihet, ensomhet og meningen med livet. Disse eksistensielle grunnvilkårene er forbudet med angst, og Yalom vil hevde at ”religion oppstår som menneskehetens fundamentale forsøk på å nedkjempe eksistensiell angst” (2007, p. 39). Ettersom den eksistensielle angsten finnes over alt, finnes også religion over alt. I kjølevannet av en slik erkjennelse, blir det åpenbart for Yalom at vi ikke er skapt av Gud, men at guddommer er noe vi skaper for vårt eget velbefinnende.

 

Relatert artikkel

 

Vil intolerant religion forsvinne?

Ellers finner du flere artikler om dette tema i kategorien Ateisme her på WebFilosofen.

 

Kilder 

 

Dawkins, Richard, Dennett, Daniel C., Harris, Sam & Hitchens, Christopher (2007). Discussion with Richard Dawkins – Episode one: The four horsemen. (DVD) The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (RDFRS)

Yalom, Irvin (2007). Religion og psykiatri. Oversatt av Vera Føllesdal. Arneberg Forlag.

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebFilosofen.no

/ Del via e-post

Kommentarer!

Her er det fortsatt ingen kommentarer, men kanskje har du en mening om saken? Bli den første til å kommentere!

Hva er din mening? Legg igjen en kommentar

Motta oppdateringer på diskusjonen via e-post