Webpsykologen - Psykologi på Nett

Bidragsytere

WebFilosofen er alltid på utkikk etter kreative tenkere som kan bidra på våre sider. Vi leter etter dyktige forfattere med gode evner til å formidle ideer forankret i filosofi og psykologi. Foreløpig har vi knyttet til oss noen få skribenter med verdifull erfaring og kompetanse. WebFilosofen jobber ofte i samarbeid med disse både i forhold til skriving og utveksling av ideer.

William Morrison er utdannet farmasøyt ved Wayne State University College of Pharmacy, Bachelor’s of Pharmaceutical Sciences. Han har i tillegg mer enn ti års erfaring som skribent. Som journalist og skribent har Morrison spesialisert seg på vitenskapelige tema og han har et skarpt blikk for  rasjonell analyse. Morrison er verifisert medlem av Mensa (en forening for mennesker med IQ som ligger innenfor den øverste 2% av befolkningen, noe som tilsvarer IQ på over 130 i en IQ-skala med standardavvik 15.) Morrison er en ressurs for WebFilosofen i forhold til diskusjon rundt temaer som handler om religion. WebFilosofen er i ferd med å skrive en bok sammen med Morrison om nettopp dette emnet. Under bokprosjekter finner du en beskrivelse av boken som tar for seg religionskritikk fra et rasjonelt og et psykologisk ståsted. Boken er bygd opp som små artikler på same måte som de artiklene du finner her på siden under kategorien ateisme.

Shobna Subramanian Iyer er opprinnelig utdannet innenfor økonomi og bedriftsledelse, men har i tillegg en mastergrad i personell forvaltning og ledelse fra Symbiosis Institute of Business Management. Utover dette har hun høyere utdannelse i Human Resource Management, noe hun har arbeidet aktivt med i over 17 år. Hennes jobb har hovedsakelig bestått av konfliktløsning i bedrifter og på andre arenaer. Hun har også fungert som rådgiver i familiesaker med spesielt fokus på barns beste og barns psykologiske utvikling. Shobna representerer dessuten vår viktigste kilde til østlige visdomstradisjoner. Hun har praktisert ulike variasjoner av meditasjon og yoga gjennom et helt liv, og hun benytter seg av meditative teknikker som en sentral intervensjon i forhold til sine klienter. Hun er bosatt i India og lever der tett på en forståelse og innsikt i menneskets natur som skiller seg fra vestens måte å betrakte mennesket på. Det gjør Shobna til en verdifull kilde når WebFilosofen forsøker å dykke litt dypere ned i menneskets ”spirituelle” visdomstradisjoner og selvutviklingsprosedyrer. Shobna har vist seg å være en svært god samtalepartner og samarbeidspartner i forhold til spørsmål som ligger mellom kropp og psyke og mellom Ego og dimensjoner ved vår psykologi som overgår Egoets innflytelse.

Shobna er opptatt av ulike tanketradisjoner og hvilken innflytelse de har på mennesket og kulturen. Hun lever selv i et samfunn hvor ulike religioner er i opposisjon og mange lever under tyngden av rigide doktriner som undertrykker intellektuell og åndelig frihet. Shobna evner på en fantastisk måte å se dette ”utenfra” og dermed bidrar hun med verdifulle observasjoner i forhold til menneskets mangfold av levesett og perspektiver på tilværelsens små og store ”mysterier”.

Oversetting

 

Ettersom WebFilosofen ønsker å nå ut til et så stort publikum som mulig, er vi i gang med å utvikle en engelsk hjemmeside parallelt til denne siden. Den er nå operativ på WebPhilosopher.net. I denne prosessen har vi hatt behov for oversettere som kan oversette artiklene fra norsk til engelsk og vice versa. I tillegg har vårt moderprosjekt, WebPsykologen.no, også startet opp en engelsk versjon av siden på webpsychologist.org.

Disse prosjektene er avhengig av gode oversettere, og heldigvis har vi en svært verdifull bidragsyter i denne sammenhengen.

Mari Rowland er vår viktigste samarbeidspartner i forhold til oversetting. Hun er norsk statsborger bosatt i Los Angeles, USA. Hun jobber som freelance oversetter mellom engelsk, svensk og norsk. Parallelt til dette studerer hun internasjonal økonomi. Rowland tar oppdrag for WebFilosofen på ukentlig basis, og hun leverer alltid oversettelser av høy kvalitet til rett tid. Hun er dermed en svært verdifull støttespiller for WebFilosofen. 

/ Del via e-post

Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2009 - 2019 WebFilosofen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.