Webpsykologen - Psykologi på Nett

Bokprosjekter

I tilegg til min jobb som psykolog og klinikere i gruppeterapi ved et DPS i Kristiansand, og i tillegg til mitt arbeid på WebFilosofen og WebPsykologen, har jeg i mange år skrevet på ulike bokprosjekter. På sikt har jeg en drøm om å utgi bøkene, men foreløpig har jeg ingen avtale med forlag eller planer om utgivelse på egenhånd. Jeg velger å legge ut en liten presentasjon av mine prosjekter her på siden i håp om å finne likesinnede personer som er interessert i samarbeid eller eventuelt ønsker en dialog i forhold til utgivelse.

På WebPsykologen.no har jeg presentert alle mine bokprosjekter. Dermed er det egentlig ikke behov for en ytterligere presentasjon her. Likevel vil jeg legge frem to av mine prosjekter her på siden fordi disse bokprosjektene på sett og vis er mer inspirert av filosofi enn psykologi. Det er et skjønnlitterært prosjekt om en pasient som plutselig forsvinner fra psykiatrisk avdeling, og det er en mer eller mindre populærvitenskapelig bok som legger frem religionskritikk på en forhåpentligvis litt humoristisk og lettlest måte.

 • Skjønnlitterært prosjekt uten tittel: Dette er en skjønnlitterær bok hvor jeg har tatt utgangspunkt i en av historiens mest kjente «schizofrene» person, nemlig den tyske høyesterettsdommeren Daniel Paul Schreber. Schrebers memoarer har fascinert fremragende fagfolk som Freud, Jung, Canetti og Deleuze. I 1910 skriver Freud humoristisk til Carl Gustav Jung. ”Den herlige Schreber fortjente at blive utnævnt til professor i psykiatri og anstaltsdirektør”. Jeg tillater meg å fabulere fritt rundt denne personen, noe som vil gjøre ham ugjenkjennelig for de fleste. Memories of my nervous illness er Schrebers memoarer og en fantastisk bok. Herfra har jeg hentet inspirasjon til å skrive en psykologisk ”skrekk”-roman som tar for seg forholdet mellom geni og galskap og skjulte evner og muligheter i menneskets psykologi. Psykologi, kvantefysikk, magi og mystikk spiller en sentral rolle i denne boken. Et av problemene til denne fortellingen er at den per dags dato er alt for lang.

 

 • Hva hvis Gud er en Dårlig Idé: Dette prosjektet er foreløpig på tegnebrettet, men råmaterialet i de fleste kapitlene er likevel på plass og strukturen i boken er mer eller mindre ferdig. WebPsykolgen.no er i utgangspunktet livssynsnøytral, men som privatperson er undertegnede opptatt av religiøse spørsmål. Boken er lagt opp som korte artikler som hver især problematiserer aspekter ved religion og religionsutøvelse. Her henter jeg inspirasjon fra fremragende fagfolk som Richard Dawkins, Daniel dennett, Sam Harris og Christopher Hitchens. Spørsmålet er om Gudstro er velgjørende eller skadelig for det menneskelige intellekt. Boken skal ha cirka 30 kapitler og per dags dato er følgende kapitler ferdig:- Én Gud, mange Guder eller ingen Gud i det hele tatt
  – Religion versus vitenskap
  – Religion som en skummel affære
  – Magisk tenkning og trosutøvelse
  – Skadelige forklaringsmodeller på eksistensielle spørsmål
  – Salg av trossystemer
  – Illusjoner, desillusjoner, viten og tro
  – Hva er bønn, og hvordan fungerer bønn?
  – Skadelig spiritualitet
  – Sjarlataner i Guds navn
  – Kan en ateist være moralsk og etisk?
  – Hvilken religion har rett?
  – Skyggeboksing – Kan vi begripe det ubegripelige?
  – Livet etter døden
  – Rettigheter versus verdier
  – Hva hvis vi tar Jobs Bok seriøst?
  – Evolusjon
  – Fordeler og ulemper med fantasi
  – Gud som forklaringsmodell på alt vi ennå ikke vet
  – Paradis og livet etter døden

WebFilosofen har en egen kategori for Ateisme hvor det publiseres artikler om dette temaet.

 Jeg har over lengre tid hatt en idé og et ønske om å skrive denne boken sammen med en teolog. I den sammenheng ser jeg for meg en dialog mellom ateisme og religion. Jeg ser for meg at ovenstående små artikler blir besvart av argumenter fra en troende skribent. Jeg mistenker at en slik utveksling kunne være fruktbart på mange måter. Den vil dessuten være i samme ånd som WebFilosofens hjemmesider.

Invitasjon

Å skrive er ofte en ensom affære, og det er selvfølgelig derfor jeg håper at noen fatter interesse for bokprosjektene over. Har du kommenter, innspill, ønsker samarbeid, lignende ideer, ønsker å utveksle erfaringer, eller best av alt, interesse av å gi ut noen av mine skriveprosjekter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

/ Del via e-post

Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2009 - 2019 WebFilosofen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.